De 30 de ani în apărarea moştenirii saşilor

10 aprilie 2008
Întemeiat? în urm? cu 30 de ani la München, Funda?ia Sa?ilor Transilv?neni ?i-a propus, înc? de la început, s? salveze de la degradare mo?tenirea cultural? a a acestei etnii . Acum, publicul poate vedea câteva dintre realiz?rile Funda?iei într-o expozi?ie de fotografie documentar? deschis? la Muzeul Na?ional al Satului "Dimitrie Gusti" din Bucure?ti.

"Dac? noi nu salv?m ce se poate salva, cine o va mai face în viitor?", se întreba cândva întemeietorul Funda?iei, Ernst Habermann. Refugiat în Occident în timpul celui de-Al Doilea R?zboi Mondial, Habermann a încercat s? atrag? aten?ia asupra mo?tenirii sa?ilor transilv?neni, o parte intergrant? a culturii europene.

 

Dup? 1990, organiza?ia s-a concentrat atât asupra restaur?rii ?i conserv?rii unor obiective de patrimoniu , cât ?i asupra document?rii ?i studierii patrimoniului s?sesc din zona Transilvaniei.

Expozi?ia poate fi vizitat? pân? la sfâr?itul lunii.

Tags: ,Leave a Reply

(insereaza codul din stanga)
Weblog

Toate drepturile rezervate Weblog.ro

X